Udělejte dobrý skutek a

vyzkoušejte si naši platební bránu

S naší platební bránou je placení snadné a bezpečné – na počítači, tabletu i chytrém telefonu.

Navíc si můžete bránu nakonfigurovat podle svých potřeb:

Pošlete 5 Kč pro sbírku Centrum Paraple

Centrum Paraple - logo

ČSOB myslí na potřebné, a proto naši testovací platbu provedete na sbírku Centra Paraple. Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Svými službami již 28 let pomáhá lidem, kteří si následkem nemoci nebo úrazu poškodili míchu a jsou odkázáni při pohybu na vozík. Základní poskytovanou službou Centra Paraple je pobytová sociální rehabilitace. Cílem je podpořit klienty v samostatnosti a osobní nezávislosti nejen v denních činnostech, ale i v rozhodování o svém životě, a to bez ohledu na míru závislosti na pomoci jiných osob.

Přejít k platbě