Podpora

Obecné otázky

Před vytvořením smlouvy o akceptaci karet je vždy nutné nejdříve vyplnit nabídkový formulář na našem webu ČSOB, kde je nutné vyplnit požadované údaje o společnosti. Smlouvu o akceptaci platebních karet lze také uzavřít na pobočkách i s neklientem ČSOB. Individuální nabídku kalkuluje vždy obchodní zástupce.

Webová aplikace určená pro správu platebních terminálů a platebních bran umožňující:

  • zavedení certifikátu od finanční správy pro správnou evidenci tržeb pod obchodníkovým obchodním místem
  • online přehled a kontrola karetních transakcí
  • online přehled, kontrola report elektronicky evidovaných tržeb (včetně DPH)
  • elektronická archivace účtenek z platebního terminálu
  • elektronická archivace výpisů o transakcích uskutečněných platebními kartami

Výpisy slouží k podrobnému přehledu o proběhlých transakcích.

Ve výpisu naleznete informace o transakcích, které byly v daném období zúčtovány.

Výpisy jsou doručovány buď elektronicky e-mailem nebo je možné si je zobrazit v aplikaci POS Merchant, v níž jsou rovněž i automaticky archivovány.

Pravidelná frekvence zasílání výpisů je volitelná na denní, týdenní, nebo měsíční bázi.

Výpisy je možné zasílat v těchto formátech: PDF, TXT, XML

V aplikaci POS Merchant naleznete veškeré vygenerované výpisy, které lze stáhnout nebo zaslat e-mailem ve formátech PDF, TXT, XML. Zasílání výpisů je zdarma.

Kompletní ceník pro platební brány a terminály naleznete na těchto odkazech:

http://csob-acq.la/platebni-brana/cenik/

https://platbakartou.csob.cz/platebni-terminaly/cenik/

ČSOB standardně připisuje částky z karetních transakcí za daný den (business date), terminál a v rozdělení na karetní asociaci.

Na váš účet jsou připisovány čisté částky, tedy částky po odečtení příslušného smluvního poplatku (provize).

Pokud máte zřízený účet u ČSOB, připisujeme platby na účet následující den (D+1).

V opačném případě, platby odešleme následující den (D+1), jejich připsání ale záleží na vaší bance. Nejčastěji se částka připíše o den později (D+2).

Součtování na provozovnu: znamená součet transakcí za den/provozovnu

Součtování na účet: znamená součet transakcí za den/číslo účtu obchodníka/jednotnou karetní asociaci

V případě požadavku na změnu čísla účtu zašlete e-mail na akceptaci karet ČSOB akceptacekaret@csob.cz.

Platební terminály

Nabídku veškerých aktuálně nabízených druhů terminálů si můžete zobrazit na tomto odkazu: https://platbakartou.csob.cz/platebni-terminaly/

Při zvolení standardní doby instalace je instalace provedena do 5 pracovních dnů od zpracování požadavku (v případě dohody později).

Při zrychlené instalaci typu express je instalace provedena do 3 pracovních dnů od zpracování požadavku.

V případě jakékoli pochybnosti o pravosti karty nebo jejím předkladateli, volejte HELPDESK PK ČSOB +420 495 800 116

V případě nejistoty (bez ohledu na částku transakce) můžete požádat držitele karty o předložení průkazu totožnosti pro kontrolu shody jmen uvedených na platební kartě a průkazu totožnosti. V případě, že držitel karty odmítne předložit průkaz totožnosti, je na vašem zvážení, zda budete transakci realizovat. Ve směnárnách a casinech je nutné vyžadovat průkaz totožnosti při každé transakci!

Ne, platbu nelze rozdělit na několik samostatných částek.

Po držiteli kreditní či debetní karty, která byla vydána fyzické osobě na území EU se nesmí požadovat poplatek za platbu platební kartou. V ostatních případech je obchodník oprávněn poplatek požadovat, ale pouze v maximální výši přímých nákladů.

V případě technického problému na platebním terminálu volejte příslušnou servisní organizaci dle označení terminálu, které naleznete na stvrzence. Případně se obraťte na HELPDESK PK ČSOB e-mailem akceptacekaret@csob.cz nebo telefonicky na čísle +420 495 800 116.

Platební brány

Ano, v průběhu implementace je vám k dispozici naše technická podpora na GitHubu.

Ano, příchozí platby budou připisovány na váš běžný účet vedený v EURové měně.

Na platební bráně můžete momentálně přijímat platby v Korunách (CZK), Eurech (EUR), Amerických Dolarech (USD) a Britských Librách (GBP). Seznam dalších podporovaných měn je uveden na GitHubu. Je nutné počítat s tím, že pro každou měnu je nutné mít v bance otevřený příslušný bankovní účet v dané měně.

Komunikace platební brány s klienty je zabezpečena protokolem https. Komunikace s obchodníky je podepisována pomocí elektronických certifikátů, které zabezpečují důvěryhodnost komunikace. Platební brána si tak je jista, že komunikuje s obchodníkem a současně obchodník dostává potvrzení transakcí podepsané bankou. Samotné transakce kartou online jsou zabezpečeny technologií 3D-Secure.

Karetní asociace Visa a Mastercard spojily přípravu na PSD2 s tvorbou nového standardu pro autentizaci online plateb 3D Secure 2.0. Jeho cílem je dát zákazníkům stejné bezpečí (zabezpečení jejich karet) a obchodníkům stejnou jistotu (že transakce budou proplaceny bez možnosti reklamací) a současně omezit o 95 % počet transakcí, které budou muset být ověřeny, např. aplikací ČSOB Smart klíč. Motivace je jasná – zlepšit pohodlí při platbě kartou v e-shopech a zejména zvýšit konverzi.

Transakce uskutečněné na platební bráně i na platebních terminálech najdete po přihlášení do systému POS Merchant.

Přihlaste se do systému POS Merchant, vyhledejte původní transakci a zadejte částečnou vratku. V systému POS Merchant je k dispozici v sekci nápověda manuál, kde jsou popsány všechny možné operace s transakcemi.

Ano, podmínkou poskytování služeb akceptace karet online je vedení běžného účtu u ČSOB. V našich balíčkách služeb pro internetové obchodníky vám rádi tento účet nabídneme za zvýhodněných podmínek.

Samozřejmě. Jako obchodník nemusíte technicky nic řešit, brána se automaticky přizpůsobí zařízení klienta, ať se jedná o telefon, tablet, či počítač.

Platby českými kartami jsou ve většině případů připsány na účet obchodníka následující pracovní den po provedení platby na platební bráně.

Rozhraní platební brány je verzované a proto není nutné okamžitě přecházet na novou verzi. V dlouhodobém horizontu mohou nicméně zastaralé služby a funkce být odstavovány. V takovém případě budete včas informováni o nutnosti přejít na novější verzi rozhraní platební brány.

Ano, většina účetních programů podporuje import výpisů, na jejichž základě je možné automaticky párovat.

Jistě. U každé transakce můžete nastavit, zda se má transakce poslat do zúčtování automaticky na konci dne, nebo manuálně. V případě manuální uzávěrky jsou prostředky garantovány (blokovány) po dobu sedmi dní, během kterých je nutné platbu uzavřít buď v systému POS Merchant, nebo pomocí API platební brány.

Ve většině případů je problémem nepovolení internetových transakcí na kartě klienta. V takovém případě se musí klient obrátit na svoji banku a nechat online platby povolit.

Samozřejmě. Výdejnu zboží je možné vybavit platebním terminálem, který vám v balíčku s akceptací karet online rádi nabídneme za zvýhodněných podmínek. Transakce online i z terminálů pak můžete jednoduše spravovat v jednom administrátorském systému.

V případě technického problému s platební bránou ČSOB se obraťte na HELPDESK PK ČSOB e-mailem platebnibrana@csob.cz nebo telefonicky na čísle +420 495 800 116.

Kontakty