Informace pro dopravní podniky v novém článku.

Bližší informace pro zákazníky Dopravního podniku města Hradce Králové a vyřízení jejich případných reklamací k platbám jízdného

Publikováno: 04. 06. 2024

Délka: 2 minuty čtení

V uplynulých týdnech došlo z důvodu výpadku služby u našeho dodavatele k nezaúčtování plateb za dopravu prostřednictvím DPMHK. 

Všechny překontrolované platby za jízdenky byly k dnešnímu dni doúčtovány oprávněně a poslední doúčtování opožděných transakcí bylo uskutečněno. 

Cestující si mohou v případě potřeby ověřit správnost doúčtované platby přes zákaznickou linku 577 110 410, která je dostupná denně od 6 do 18 hodin. Všechny žádosti v ČSOB odbavujeme v co nejkratším možném čase.

Pro usnadnění získávání informací a urychlení vyřizování žádostí týkajících se doúčtování bychom Vás chtěli požádat o několik důležitých informací týkajících se identifikace zaplacené jízdenky. Velmi nám to pomůže. Jsou to zejména:

  • částky a termín provedení transakce
  • maskované číslo Vaší karty napojené na účet se zaúčtovanou transakcí (tedy číslo karty, kde několik vybraných číslic zaměníte za jiný symbol, například ve formátu 123456******7890)
  • variabilní symbol platby
  • určení dopravce nebo dopravního podniku (např. prostřednictvím čísla terminálu z daňového dokladu či jízdenky atp.).

Na základě těchto informací provedeme kontrolu jízdenek hrazených kartou a v případě, že souhrnná částka nebude souhlasit se zaúčtovanou částkou, bez zbytečného prodlení zajistíme návrat peněz na uvedený účet. Za vzniklou situaci a pozdější zaúčtování transakcí se omlouváme.

Zároveň děkujeme Dopravnímu podniku města Hradec Králové, který ČSOB na vzniklou situaci jako první upozornil a byl při jejím řešení velmi nápomocný. 

Vaše ČSOB

Publikováno 04. 06. 2024

Délka 2 minuty čtení