Platba nebyla úspěšně provedena

Platební brána do Vašeho systému vrací informaci o výsledku.

Ne každá platba se podaří a může to být způsobeno celou řadou důvodů. Například se může jednat o tyto:

Tyto situace se nestávají často, ale je nutné na ně být připraven. Nezapomeňte svého klienta vhodně informovat:

Vlastní správu transakcí pak můžete provádět v naší aplikaci POS merchant, kterou dostanete zdarma k používání.

Více o platební bráně